Nabór do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej ogłasza nabór do pracy dla 2 osób, na stanowisko stażysta/młodszy asystent w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Oddziale Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.
Wymagania: wykształcenie wyższe drugiego stopnia o kierunku: technologia żywności lub studia podyplomowe o tym kierunku, prawo jazdy kat. "B"

Data opublikowania: 20.02.2018

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.02.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 14.02.2018r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ponadnormatywna zawartości manganu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi ul. Dolna 12, na Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie ul. Młyńska 20 oraz w sklepie Lewiatan w Bestwince ul. Witosa 14B oraz ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu i żelaza w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Data opublikowania: 15.02.2018


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2017r.

Data opublikowania: 22.01.2018

Materiały dotyczące wszawicy

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiały informacyjno-edukacyjne na temat wszawicy.

Więcej informacji:
Broszura (GIS)
Plakat (GIS)
Ulotka awers (GIS)
Ulotka rewers (GIS)

Data opublikowania: 24.11.2017

Materiały dotyczące profilaktyki WZW A

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zamieszcza poniżej materiały informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji:
Aktualne informacje dotyczące zachorowań (WSSE Katowice)
Ulotka opracowana przez WSSE Katowice
Plakat (GIS)
Ulotka (GIS)

Data opublikowania: 24.10.2017

Program edukacyjny „Trzymaj Formę !” w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 jest realizowana kolejna XII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę !” mającego na celu promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
VII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia realizowana w ramach tej edycji programu adresowana jest do szkół podstawowych (klasy VII) i gimnazjalnych (klasy II i III). Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Szkoła zgłaszająca udział w konkursie proszona jest o rejestrację elektroniczną do dnia 3 listopada 2017r. na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wygenerowanego formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami rodziców) z odpowiednimi podpisami, datami i pieczęciami również do dnia 3 listopada 2017r. na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice

Więcej informacji:
Strona Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!
Strona Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
Regulamin i inne materiały do pobrania
Instrukcja rejestracji szkoły
Data opublikowania: 17.10.2017

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 02.10.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 25.09.2017r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi( ponadnormatywna zawartości manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach, Szkole Podstawowej w Starej Wsi ul. Dolna 12 oraz w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Data opublikowania: 02.10.2017


Bardzo ważne!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że produkt Klin-Kler (data minimalnej trwałości 31.12.2020r. , nr partii 31-12-2020, Producent: Ekong International (UK) Ltd. Oxgate Lane Unit 5, Oxgate Centre London.NW2 7JA) dystrybuowany jako specyfik medycyny chińskiej jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia z uwagi na bardzo dużą zawartość ołowiu i rtęci, dlatego też nie może być zażywany.
Osoby które dotychczas zażywały ten produkt powinny zasięgnąć porady lekarza.

Data opublikowania: 29.08.2017

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 300C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Więcej informacji:
Ulotka Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas upałów
Ulotka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”
Infografika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”

Data opublikowania: 02.08.2017

Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Biorąc pod uwagę fakt, że co roku wiele osób ulega poważnym poparzeniom tą rośliną, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z ww. rośliną.
Więcej informacji:
Broszura GIS
Monitoring barszczu Sosnowskiego
Data opublikowania: 23.06.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2017r.

Data opublikowania: 26.07.2017

Akacja pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo ?”

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.
Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.
Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.
Materiały do pobrania:
Plakat
Ulotka
Data opublikowania: 01.06.2017

DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

Do pobrania materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS

Data opublikowania: 01.06.2017

Światowy Dzień bez Tytoniu 2017

Światowy Dzień bez Tytoniu 2017-działania na rzecz ograniczania użycia tytoniu wspierają zrównoważony rozwój. 31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez Tytoniu, WHO wzywa państwa do nadania działaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu statusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdrażania w ramach realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniejszenia przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych.
Wszystkie państwa odnoszą korzyści z wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających epidemię palenia tytoniu przede wszystkim poprzez ochronę własnych obywateli przed szkodami spowodowanymi używaniem tytoniu oraz zmniejszenie związanych z tym obciążeń ekonomicznych ponoszonych przez gospodarkę.
Podstawowym założeniem Agendy Zrównoważonego Rozwoju i 17 globalnych celów jest zadbanie o to, aby „nikt nie został w tyle za innymi”. Cel 3.A zobowiązuje państwa członkowskie WHO do bardziej zdecydowanego wdrożenia postanowień Ramowej Konwencji WHO w ramach działań zmierzających do realizacji nadrzędnych celów wskazanych w Agendzie.
Więcej informacji:
Informacja prasowa
Ulotka WHO-Od Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)
Cele Zrównoważonego Rozwoju-cele dotyczące zdrowia

Data opublikowania: 30.05.2017

Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwiecień 2017

Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przedwodnie tegorocznych obchodów to „Vaccines work.”
Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych prowadzona jest w oparciu o rekomedacje Programu Szczepień Ochronnych (corocznie aktualizowany), zapewnia szczepionym bezpieczeństwo poprzez ochronę przed chorobami zakaźnymi.

Więcej informacji:
Europejski Tydzień Szczepień w serwisie WHO
Informacje o szczepieniach - Główny Inspektorat Sanitarny
Zaszczep w sobie chęć szczepienia - akcja informacyjna
Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień
Data opublikowania: 24.04.2017

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04. - 07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Więcej informacji:
Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Data opublikowania: 21.04.2017

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Z dniem 31 marca 2017 roku zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia.
W podsumowaniu projektu została przygotowana publikacja „Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych” którą można znaleźć na stronie projektu. W publikacji opisano doświadczenia i osiągnięcia projektowe oraz zawarto wstępne rekomendacje w zakresie dalszych działań.
Więcej informacji:
Strona projektu
Strona kampanii społecznej projektu „HCV Jestem Świadom”
Materiały do pobrania:
Ulotki: „rekin” „pająk” „kobra”
Plany higieny: Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Salon tatuażu

Data opublikowania: 21.04.2017

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Jak co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.
W tym roku poświęcony będzie tematowi depresji i obchodzony pod hasłem „Depresja - porozmawiajmy o niej” Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi i niezdolność do pracy.
Każdy może zachorować na depresję. Dlatego kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu ma wiek, płeć czy status społeczny. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
Więcej informacji:
Materiały na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Strona GIS dotycząca obchodów Swiatowego Dnia Zdrowia 2017

Data opublikowania: 05.04.2017

Nabór do pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów, na stanowisko: pielęgniarka lub stażysta, lub młodszy asystent Sekcji Epidemiologii w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.

Data opublikowania: 30.03.2017

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 27.02.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zawiadamia, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 16.02.2017 r. jakości wody niezgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - ponadnormatywna zawartość mętności i manganu w próbce wody pobranej w dniu 15.02.2017r. na SUW w Kaniowie ul. Młyńska 20 i z sieci wodociągowej Kombest Sp. z. o. o. w Ośrodku Zdrowia ul. Batalionów Chłopskich 64 w Kaniowie, ponownie zostały pobrane próbki wody do analizy laboratoryjnej, które wykazały jej właściwą jakość.
Data opublikowania: 27.02.2017


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016r.

Data opublikowania: 10.02.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2016r.

Data opublikowania: 31.01.2017

Apel Polskiej Unii Onkologii

Jak co roku 4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną.
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.
Więcej informacji:
Treść apelu
Strona internetowa Polskiej Unii Onkologii
Kodeks Walki z Rakiem
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na lata 2016-2024

Data opublikowania: 25.01.2017

Komunikat

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o wysokim poziomie pyłu zawieszonego na terenie województwa śląskiego.
Zaleca się:
1. Osobom starszym, kobietom w ciąży, dzieciom i młodzieży - ograniczyć do minimum przebywanie na powietrzu.
2. Przed wyjściem z domu należy założyć maseczkę przeciwpyłową, która można zakupić m. in. w sklepach z akcesoriami BHP lub materiałami budowlanymi.
3. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy udać się do lekarza.

Więcej informacji:
System monitoringu jakości powietrza WIOŚ Katowice

Data opublikowania: 10.01.2017

Bezpieczne ferie 2017

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu na terenie województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2017”.
Główny cel akcji to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można znaleźć informacje dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora i jego dane teleadresowe.
Więcej informacji:
Ulotka
Śląski Urząd Wojewódzki - Bezpieczne ferie 2017
Śląski Urząd Wojewódzki - Konkurs plastyczny „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
Data opublikowania: 11.01.2017

Nowy znak zakazu palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e‑papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.
Więcej informacji:
Znak zakazu palenia

Data opublikowania: 29.11.2016

Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii antybiotyki (w tym również związki syntetyczne) i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń w 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day).
Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa. Zgodnie z założeniami kampanii ma ona zaangażować jak najszerszy zakres instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Co roku w ramach tej kampanii promowane są różne, specyficzne i najbardziej aktualne z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych zagadnienia.
Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.
Więcej informacji:
Informacja prasowa
Ulotka
Ulotka dla dzieci
Plakat
Plakat dla lekarzy
Ulotka dla lekarzy
Data opublikowania: 15.11.2016

Komunikat dla lekarzy ginekologów oraz położnych

dotyczący informowania pacjentek o celowości wykonywania badań w kierunku HIV u kobiet w kresie ciąży.

Pełna treść komunikatu
Data opublikowania: 08.11.2016

starsze wiadomości...