Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 27.02.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zawiadamia, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 16.02.2017 r. jakości wody niezgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - ponadnormatywna zawartość mętności i manganu w próbce wody pobranej w dniu 15.02.2017r. na SUW w Kaniowie ul. Młyńska 20 i z sieci wodociągowej Kombest Sp. z. o. o. w Ośrodku Zdrowia ul. Batalionów Chłopskich 64 w Kaniowie, ponownie zostały pobrane próbki wody do analizy laboratoryjnej, które wykazały jej właściwą jakość.
Data opublikowania: 27.02.2017

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016r.

Data opublikowania: 10.02.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2016r.

Data opublikowania: 31.01.2017

Apel Polskiej Unii Onkologii

Jak co roku 4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną.
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.
Więcej informacji:
Treść apelu
Strona internetowa Polskiej Unii Onkologii
Kodeks Walki z Rakiem
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych na lata 2016-2024

Data opublikowania: 25.01.2017

Komunikat

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o wysokim poziomie pyłu zawieszonego na terenie województwa śląskiego.
Zaleca się:
1. Osobom starszym, kobietom w ciąży, dzieciom i młodzieży - ograniczyć do minimum przebywanie na powietrzu.
2. Przed wyjściem z domu należy założyć maseczkę przeciwpyłową, która można zakupić m. in. w sklepach z akcesoriami BHP lub materiałami budowlanymi.
3. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy udać się do lekarza.

Więcej informacji:
System monitoringu jakości powietrza WIOŚ Katowice

Data opublikowania: 10.01.2017

Bezpieczne ferie 2017

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu na terenie województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2017”.
Główny cel akcji to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można znaleźć informacje dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora i jego dane teleadresowe.
Więcej informacji:
Ulotka
Śląski Urząd Wojewódzki - Bezpieczne ferie 2017
Śląski Urząd Wojewódzki - Konkurs plastyczny „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”
Data opublikowania: 11.01.2017

Nowy znak zakazu palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e‑papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.
Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.
Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.
Więcej informacji:
Znak zakazu palenia

Data opublikowania: 29.11.2016

Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii antybiotyki (w tym również związki syntetyczne) i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń w 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day).
Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa. Zgodnie z założeniami kampanii ma ona zaangażować jak najszerszy zakres instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Co roku w ramach tej kampanii promowane są różne, specyficzne i najbardziej aktualne z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych zagadnienia.
Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.
Więcej informacji:
Informacja prasowa
Ulotka
Ulotka dla dzieci
Plakat
Plakat dla lekarzy
Ulotka dla lekarzy
Data opublikowania: 15.11.2016

Komunikat dla lekarzy ginekologów oraz położnych

dotyczący informowania pacjentek o celowości wykonywania badań w kierunku HIV u kobiet w kresie ciąży.

Pełna treść komunikatu
Data opublikowania: 08.11.2016

starsze wiadomości...