POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 21
43-300 BIELSKO-BIAŁA
TELEFON (033) 816-00-12 (centrala)
FAX (033) 812-57-63
e-mail:
psse.bielskobiala@pis.gov.pl
ppis@psse.bielsko.pl
Telefon alarmowy 504 022 816 (po 15-tej)

Europejski Dzień i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W związku z dynamicznie narastającą opornością bakterii antybiotyki (w tym również związki syntetyczne) i wynikającym z tego zjawiska ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń w 2008 roku Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) ustanowiła dzień 18 listopada corocznym, Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach (ang. European Antibiotic Awareness Day).
Kraje członkowskie UE zobligowane zostały do podjęcia inicjatyw mających na celu zorganizowanie lokalnych obchodów tego Dnia w obrębie każdego państwa. Zgodnie z założeniami kampanii ma ona zaangażować jak najszerszy zakres instytucji, środowisk eksperckich, środków masowego przekazu i opinii publicznej oraz zwrócić uwagę na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego.
Co roku w ramach tej kampanii promowane są różne, specyficzne i najbardziej aktualne z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych zagadnienia.
Kampania ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.


Więcej informacji:

Informacja prasowa

Ulotka

Ulotka dla dzieci

Plakat

Plakat dla lekarzy

Ulotka dla lekarzy


Komunikat dla lekarzy ginekologów oraz położnych

dotyczący informowania pacjentek o celowości wykonywania badań w kierunku HIV u kobiet w kresie ciąży.

Pełna treść komunikatu

Konferencja edukacyjna „Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne”

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki, mając na uwadze, że zwalczanie tzw. „dopalaczy” tylko wówczas jest skuteczne jeśli profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi.
Przesłaniem Konferencji jest „Edukacja podstawowym elementem strategii zwalczania zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki”.
Konferencja wpisuje się w ramy promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, pobudzania aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.
Konferencja odbędzie się 3 listopada 2016 roku (czwartek) w Ośrodku Kształcenia Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 28.
Rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu 20 października.
Rejestracja prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na tej stronie.
Ilość miejsc ograniczona.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji:
Zaproszenie i program konferencji

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 21.10.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że kolejne badania próbek wody pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Bystrej oraz z sieci wodociągowej nie wykazały obecności bakterii Escherichia coli jak i bakterii grupy coli.
Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pełna treść komunikatu

Program edukacyjny „Trzymaj Formę !” w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 jest realizowana kolejna XI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę !” mającego na celu promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Edycja ta przebiega pod hasłem „Trzymaj Formę aktywnie i zdrowo”.
VI edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia realizowana w ramach tej edycji programu adresowana jest do wszystkich szkół gimnazjalnych (nie tylko uczestniczących w programie).
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Szkoła zgłaszająca udział w konkursie proszona jest o rejestrację elektroniczną do dnia 23 grudnia 2016r. na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wygenerowanego formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami rodziców) z odpowiednimi podpisami, datami i pieczęciami również do dnia 23 grudnia 2016r. na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice

Więcej informacji:

Instrukcja zgłaszania szkoły do udziału w Konkursie

Strona Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

Strona Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Regulamin i inne materiały do pobraniaSzkolenia „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny zapraszają pracowników sektora usług pozamedycznych:
FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW
na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV ”

Więcej informacji


Jesienna akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 23.09. - 30.09.2016 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się, by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Więcej informacji:

Informacja prasowa Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza WeterynariiDni Spirometrii 2016

W związku z trwającymi od 12 do 17 września Dniami Spirometrii 2016 wykonywane będą bezpłatne badania spirometryczne w ponad 245 poradniach na terenie całej Polski. Dni Spirometrii, są częścią wieloletniej kampanii „Healthy Lungs for Life” (Zdrowe płuca do życia).
Koordynatorem badań w ramach Dni Spirometrii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Tegoroczne obchody Dni Spirometrii przebiegają pod hasłem „Włącz opcję aktywną” podkreślając znaczenia roli aktywności fizycznej w leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego.
Główny Inspektor Sanitarny objął patronatem honorowym tegoroczną akcję bezpłatnych badań spirometrycznych organizowanych w związku ze Światowymi Dniami Spirometrii.

Więcej informacji:

Materiały dotyczące akcji (na stronie www.astma-alergia-pochp.pl)

Lista placówek biorących udział w akcji (na stronie www.astma-alergia-pochp.pl)Konkurs „Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne zapraszają do udziału w konkursie „Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!”.
Weź udział w konkursie! To bardzo proste!
 • Pobierz darmową aplikację Oddal to z Google play lub App store
 • Za jej pomocą zrób zdjęcie, czemuś niezdrowemu, co źle wpływa na zdrowie!
 • Prześlij zdjęcie do 30 września za pomocą elektronicznego formularza na stronie www.oddalto.gis.gov.pl
Pokaż, że warto żyć bez nałogów!
Na najciekawsze prace czekają cenne nagrody.


Więcej informacji:

Materiały dotyczące konkursu na stronie GIS

Aplikacja na stronie Google Play

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.oddalto.gis.gov.plGrypa - materiały informacyjno-edukacyjne

Materiały do pobrania:

Plakat

Ulotka-Co warto wiedzieć o grypie

Ulotka-Sprawdź co wiesz o grypie

Ulotki na temat szczepień:

Grypa może być niebezpieczna dla ciebie i Twojego nienarodzonego dziecka Zaszczep się!

Chroń siebie i swoich pacjentów przed grypą. Szczepienia przeciwko grypie są skuteczne i bezpieczne. Zaszczep się!

Grypa może być niebezpieczna gdy masz ponad 65 lat. Zaszczep się!

Grypa może być szczególnie niebezpieczna dla osób z chorobami przewlekłymi. Zaszczep się!Programy profilaktyczne „Podstępne WZW” oraz „Znamię ! Znam je ?”

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowane będą wojewódzkie programy profilaktyczne Podstępne WZW oraz Znamię ! Znam je ? , których adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Inaugurację powyższych działań stanowić będzie szkolenie zorganizowane dla szkolnych koordynatorów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w godzinach od 10.00 do 12.00 .
Przewidywany termin szkolenia 25.11.2016r. Tegoroczne szkolenie poszerzone będzie o warsztaty, będące elementem projektu ph. HIV/AIDS - jestem świadomy, nie ryzykuję.

Więcej informacji:

Materiały dotyczące programów na stronie fundacji Gwiazda Nadziei

Akademia CzerniakaBezpieczne grzybobranieZapraszamy na stronę Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia. Można tam zapoznać się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi zasad bezpiecznego grzybobrania.
W zakładce: Bezpieczne grzybobranie/Materiały informacyjno-edukacyjne zamieszczono ulotkę informacyjną "Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania."
Przedstawiono także podstawowe informacje związane z zatruciem grzybami oraz uregulowania dotyczące handlu grzybami.

Światowe Dni Młodzieży - ulotki dla uczestników

Główny Inspektorat Sanitarny opracował ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników Światowych Dni Młodzieży - do wykorzystania przez organizatorów, służby medyczne i inne zainteresowane podmioty.
Ulotki zostały wykonane w ośmiu wersjach językowych.

Więcej informacji:

Ulotka w języku polskim

Ulotki w pozostałych wersjach językowych (strona GIS)

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2016 r.Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2016r.


Zasady postępowania podczas zadławień

Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może doprowadzić np. szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko małego przedmiotu.
Jest stanem zagrożenia życia z którym można się spotkać na co dzień.

Więcej informacji:

Ulotka opracowana przez GISInformacja o jakości wody w tzw. źródełkach na terenie miasta i powiatu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że badania wody próbek pobranych dnia 07.07. 2016r., ze źródełek przy Sanktuarium Maryjnym „Na Górce” w Szczyrku oraz przy dolnej stacji kolejki na Szyndzielnię w Bielsku-Białej wykazały obecność bakterii z grupy coli, w tym Escherichia coli.
Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi i może być przyczyną wielu groźnych chorób.

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 300 i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Więcej informacji:

Ulotka Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas upałów

Ulotka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”

Infografika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom.
Pneumokoki to jedne z najgroźniejszych bakterii dla zdrowia i życia małych dzieci, zwłaszcza do drugiego roku życia, kiedy ich układ odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony.
Szczepiąc swoje maluchy przeciwko pneumokokom, rodzice mogą uchronić je przed poważnymi konsekwencjami choroby pneumokokowej, jak głuchota, padaczka, niedowłady, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, a nawet zgon. Szczepienia przeciwko pneumokokom wskazywane są przez ekspertów medycznych jako najważniejsze z listy szczepień zalecanych i powinny być wybierane przez rodziców w pierwszej kolejności.
Zgodnie z zaleceniami Programu Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom należy rozpocząć od 2 miesiąca życia dziecka. O szczepienie najlepiej zapytać swojego lekarza pediatrę.

Więcej informacji:

Komunikat prasowy dotyczący kampanii

Plakat

Edukacyjna strona internetowa związana z kampanią (www.szczepimy.com.pl)

Zalecenia dla osób udających się na Igrzyska Olimpijskie do Brazylii

Zgodnie z przygotowaną przez ECDC oceną ryzyka, osoby, które przyjadą na igrzyska olimpijskie (5-21 sierpnia 2016 r.) i paraolimpijskie (7-18 września 2016 r.) do Rio de Janeiro w Brazylii mogą być narażone na zachorowania ze strony układu pokarmowego oraz wywołane przez patogeny przenoszone przez wektory.
Dlatego też osoby te powinny zwrócić szczególną uwagę na stosowanie standardowych zasad higieny, aby w jak największym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób przewodu pokarmowego oraz na ochronę przed ukąszeniami komarów i innych owadów przez zastosowanie repelentów i ubieranie odpowiedniej odzieży w szczególności w rejonach endemicznych chorób przenoszonych przez wektory.
Igrzyska w Rio de Janeiro odbywać się będą w sezonie zimowym, w czasie którego liczebność populacji komarów jest niższa. W związku z tym ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez komary, takich jak Zika, gorączka Denga, chikungunya znacznie maleje.
Wyjątek stanowi obszar Manaus, w którym odbędą się niektóre mecze. Pomimo tego, że prawdopodobieństwo ukąszenia przez zakażonego komara jest bardzo niskie, nie można wykluczyć wystąpienia zakażenia oraz jego zawleczenia do krajów Unii Europejskiej, w których wektory są aktywne. Takie zdarzenie może doprowadzić do wystąpienia lokalnej transmisji w krajach UE.


Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2016

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.
Tematem tegorocznego dnia jest „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”.
Neutralne, jednolite opakowanie to ważny krok w kierunku ograniczenia popytu. Zmniejsza atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ogranicza możliwość wykorzystywania opakowań jako nośnika reklamy i promocji, ogranicza stosowanie wprowadzających w błąd opakowań i oznakowani oraz zwiększa skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych.

Celem kampanii Światowego Dnia bez Tytoniu 2016 jest:
 • Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części szeroko zakrojonego, wielosektorowego podejścia do regulacji tytoniu.
 • Ułatwienie planowania strategii w Państwach Członkowskich i globalizacji jednolitych opakowań przez dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji.
 • Zachęcenie Państw Członkowskich do zaostrzenie środków dotyczących opakowań i oznaczeń w reklamie, promocji i sponsoringu i stopniowego zmierzania do wprowadzania jednolitych opakowań.


Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 14 kwietnia 2016r. trwa kolejna edycja europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA.
Kampanii przyświecają cztery główne cele: promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego; zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego; umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej; wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.
Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronach:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Materiały do pobrania:

Plakat

Ulotka informacyjna

Przewodnik

Prezentacja

Konkurs Dobrych Praktyk


Europejski Tydzień Szczepień 24-30 kwiecień 2016

Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.
Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych prowadzona jest w oparciu o rekomedacje Programu Szczepień Ochronnych (corocznie aktualizowany) zapewnia szczepionym bezpieczeństwo poprzez ochronę przed chorobami zakaźnymi.
Wczesna ochrona tuż po urodzeniu (szczepienia p/gruźlicy i p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) oraz ukończenie szczepień podstawowych (p/błonicy, p/tężcowi, p/krztuścowi, p/poliomyelitis, p/Haemophilus influenzae typu b) przed 2 rokiem życia dziecka zapewnia ochronę przed bardzo groźnymi chorobami mogącymi prowadzić do poważnych powikłań a nawet zgonu.
Nie jest prawdą, że nie zagrażają nam choroby, przeciwko którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne. Wszystkie choroby zakaźne, przeciwko którym realizowane są szczepienia ochronne, nadal występują, jeżeli nie w Polsce, to na świecie, a ich eradykację uzyskuje się na terenie naszego kraju dzięki powszechnym obowiązkowym szczepieniom.
Dlatego warto szczepić aby uchronić swoje dziecko i inne osoby przed niebezpiecznymi patogenami.

ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2-go roku życia

Ulotka informacyjna

Program Szczepień Ochronnych na rok 2016

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017

Zaszczep w sobie chęć szczepienia - akcja informacyjna


Światowy Dzień Zdrowia 2016 - Pokonaj cukrzycę !

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.
W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie cukrzyca.
W Polsce choruje na cukrzycę 3,5 miliona osób , z czego ponad milion pozostaje niezdiagnozowanych.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby chore na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji.
Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać.


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2015 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2015 r. , poz. 1412 z późn. zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2015r.Grypa - ulotka dla szkół

Ulotka „Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych”

Do pobrania:
Ulotka


Co warto wiedzieć o suplementach diety

Coraz więcej jest na rynku produktów, których skład, wygląd oraz przeznaczenie mogą sugerować, że stanowią one „odpowiedniki” lub nawet „zastępują lek”.
Leki - zarówno te na receptę, jak i bez recepty - to produkty o potwierdzonym badaniami działaniu leczniczym lub profilaktycznym, udowodnionym w procesie rejestracji. Suplementy diety mogą w pewnym stopniu działać na organizm (wywołując efekt fizjologiczny), jednak nie leczą, ani nie zapobiegają chorobom.
Suplementy diety, także te pochodzenia naturalnego, mogą negatywne oddziaływać na Twój organizm. Myślenie: „wezmę, na pewno mi nie zaszkodzi” jest błędne. Produkty te mogą w niekorzystny sposób wpływać na efekty stosowanych leków lub innych suplementów. W przypadku stosowania kilku suplementów diety i leków o zbliżonym składzie może dojść do przedawkowania danej substancji. Przekraczanie dziennych porcji oraz stosowanie zbyt wielu suplementów diety jednocześnie zwiększa ryzyko pogorszenia stanu zdrowia.

Więcej informacji w opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny poradniku konsumenckim „Co warto wiedzieć o suplementach diety”.


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1412) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2015r


Bezpieczne ferie 2016

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu na terenie województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2016”.
Główny cel akcji to zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można znaleźć informacje dotyczące miejsca wypoczynku, organizatora i jego dane teleadresowe.
Informacje dotyczące ferii na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitano-Epidemiologicznej w Katowicach

Do pobrania:
Ulotka
Regulamin konkursu plastycznego pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”


Kampania antytytoniowa „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej”

Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował w bieżącym roku realizację kampanii edukacyjnej skierowanej do biernych palaczy, osób palących w obecności innych oraz światków palenia w obecności innych w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2015 roku.
Celem kampanii jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa osób niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także :
 • zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży,
 • zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami,
 • eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia,
 • edukacja osób palących, aby nie palili papierosów w miejscach objętych zakazem palenia, a także w miejscach nie ujętych w ustawie, a z którego korzystają również osoby niepalące (np. klatka schodowa, plaża, park, wejścia do budynków, przejścia dla pieszych, itp.)
 • zwrócenie uwagi osobom palącym, że palenie w otoczeniu osób niepalących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Więcej informacji:
Spot kampanii w serwisie Youtube
Profil Głównego Inspektoratu Sanitarnego w serwisie Facebook


1 grudnia - Światowy Dzień AIDS


Jak co roku w pierwszym dniu grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Tegoroczny przebiega pod hasłem: Coś Was łączy? Zrób test na HIV i splata się z kampanią społeczną zachęcającą do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechniającą informacje na temat HIV/AIDS, co może się istotnie przyczynić do zmniejszenia ryzyka zakażenia.
Warto wiedzieć, że HIV i AIDS to nie to samo. Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie człowieka znajduje się wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności, który, mnożąc się, niszczy układ immunologiczny zakażonej osoby i z upływem lat doprowadza do zaniku naturalnej ochrony przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Jeśli nie wykonamy testu diagnostycznego możemy nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że ulegliśmy infekcji. Osoba nieświadoma, że żyje z HIV, nie może skorzystać ze skutecznego leczenia, co prowadzi do rozwoju AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. AIDS stanowi końcowy etap nieleczonego zakażenia HIV. To zespół chorób atakujących osoby zakażone HIV. Zaliczamy do niego różne infekcje i typy nowotworów. Pacjenci, u których zdiagnozowano zakażenie HIV, objęci są nowoczesną terapią antyretrowirusową, która zapobiega wystąpieniu AIDS. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom mogą żyć podobnie długo, jak ludzie niezakażeni, prowadząc normalny tryb życia, pracować i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, uchronić się przed rozwinięciem pełnoobjawowego AIDS.

Żywienie na wagę zdrowia - Klub zdrowego przedszkolaka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej realizuje kolejną edycję wojewódzkiego programu edukacyjnego "Żywienie na wagę zdrowia".
Program realizowany jest pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Agencją Rynku Rolnego.
Wprowadzenie programu "Żywienie na wagę zdrowia" było konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego na przestrzeni lat 2007-2011, która wykazała, że w żywieniu dzieci występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli, 51% szkół.
Działania edukacyjne Klub zdrowego przedszkolaka przeprowadzone będą w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia” w placówkach przedszkolnych realizujących jego IV edycję. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały zagadnienia tj.:
 • prawidłowe odżywianie
 • aktywność fizyczna
 • higiena rąk / profilaktyka chorób zakaźnych
 • promieniowanie słoneczne
 • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego)


Smak życia czyli debata o dopalaczach

W ramach podejmowanych działań edukacyjnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom, Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęła realizację programu edukacyjnego „Smak życia czyli debata o dopalaczach” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych.
Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących.

Więcej informacji:
Program na stronach Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Kampania edukacyjna „Mam świadomość jak być zdrowym”

W listopadzie 2014 roku ruszyła kampania edukacyjna „Mam świadomość jak być zdrowym” skierowana do właścicieli i pracowników gabinetów pielęgnacji urody w województwie śląskim. Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców naszego regionu poprzez podniesienie wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej włączyła się do działań kampanijnych organizując dwa szkolenia (16, 17 marca br.) „Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi” dla 85 właścicieli i pracowników zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej z Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
W dniach 16 i 23 listopadaroku 2015 odbędą się kolejne szkolenia dla ww. grupy odbiorców.


Kampania „Hivokryzja. Wyleczmy się”

„Hivokryzja. Wyleczmy się” to kampania realizowana przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia, objęta patronatem przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest w dzisiejszych czasach samo zakażenie, które można kontrolować lekami i z którym żyje się do późnej starości. Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby.
Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się” chcemy zmienić to zachowanie. Celem naszego projektu jest wyleczenie ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. Główny przekaz kierujemy więc nie do osób zakażonych, a do zdrowych. Edukujemy ich, że największym problemem zakażonych wirusem HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych.

Więcej informacji:
Strona kampanii
Fanpage facebook.com/hivokryzja


Ostrzeżenie przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów

W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane.
Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów.
Praktyki takie mają zatem znamiona oszustwa i winny być zgłaszane Policji.Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Biorąc pod uwagę fakt, że co roku wiele osób ulega poważnym poparzeniom tą rośliną, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z ww. rośliną.

Więcej informacji:
Broszura GIS
Monitoring barszczu Sosnowskiego


Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
 • powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,


Więcej informacji:
Strona WSSE Katowice


Dopalacze kradną życie

Pod takim hasłem ruszyła rządowa kampania. Towarzyszy ona podpisaniu paktu, który zawarli ministrowie: spraw wewnętrznych, zdrowia i sprawiedliwości oraz przedstawiciele mediów, policji, samorządów i organizacji pozarządowych.
Pakt ma skoordynować różne działania prowadzone w walce z tymi substancjami i zwiększyć świadomość nt. zagrożeń związanych z zażywaniem nowych narkotyków.

Więcej informacji
Mapa inicjatyw antydopalaczowych na stronie MSW
Spot kampanii


Kleszczowe Zapalenie Mózgu-Szczepimy! Zapobiegamy!

Trwa ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna pt. „Kleszczowe Zapalenie Mózgu-Szczepimy! Zapobiegamy!” realizowana jest pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Do pobrania:
Plakat - Kleszcze są znacznie bliżej niż Ci się wydaje !
Ulotka - Sezon na kleszcza


Akcja bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV pod hasłem "Zbadaj się! Bądź świadomy!" realizowana przez Fundację "Gwiazda Nadziei".

Z okazji obchodzonego 28 lipca Światowego Dnia WZW w 12 miastach Polski będzie można skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV. Akcję pod hasłem "Zbadaj się! Bądź świadomy!" realizuje Fundacja "Gwiazda Nadziei".
Badanie będzie można wykonać w Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Kielcach, Opolu, Katowicach, Gliwicach, Tychach, Dąbrowie Górniczej i Rzeszowie, w wybranych punktach pobrań Diagnostyka, bez uprzedniej rejestracji.

Do pobrania:
Informacja o akcji
Ulotka
Plakat


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2015 r.Bezpieczne wakacje 2014

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o VI edycji konkursu na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie” dla organizatorów nieodpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.
Konkurs trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Plakat


Informacja nt. nowego koronawirusa MERS-CoV dla osób podróżujących w rejon Bliskiego Wschodu i do Korei Południowej

Koronawirusy są wirusami otoczkowymi RNA z rodziny Coronaviridae. Rodzina ta obejmuje kilka gatunków wirusów, które mogą zakażać kręgowce (np. psy, koty, bydło, świnie, gryzonie, drób). Znane są również gatunki koronawirusów patogenne dla człowieka. Są one czynnikami etiologicznymi różnych zakażeń układu oddechowego, w tym głównie infekcji przeziębieniowych. Okazjonalnie, koronawirusy są w stanie spowodować poważne zakażenia dróg oddechowych u człowieka. W listopadzie 2002 r. w Chinach pojawiła się odmiana koronawirusa, która spowodowała epidemię atypowego zapalenia płuc, później określonego jako SARS (pochodzenie tego wirusa, prawdopodobnie od zwierząt, jak dotąd nie zostało wyjaśnione).
Ognisko zachorowań wywołanych nowym koronawirusem MERS-CoV zlokalizowane jest w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordan, Katar, Iran, Oman, Kuwejt, Egipt, Jemen, Liban). Obserwowany w 2015 r. wzrost liczby odnotowywanych zachorowań w Arabii Saudyjskiej jest identyczny z trendem, który wystąpił na początku 2014 r.

Pełna treść informacji (GIS)Akacja pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo ?”

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.
Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.
Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.

Plakat

UlotkaŚrodki zastępcze - dopalacze

Do pobrania:
ulotki opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny:
Dla rodziców
Dla młodzieży

materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji na temat szkodliwych skutków zażywania tzw. dopalaczy można znaleźć na stronach:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Raport GIS w sprawie środków zastępczych - 3 lata zwalczania dopalaczy w Polsce
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS


Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2015

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu promocji zdrowia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.
Tematem tegorocznego dnia jest „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.
Szacuje się, iż nielegalny rynek wyrobami tytoniowymi stanowi w Europie 6-10%. Biorąc pod uwagę dostępność ekonomiczną wyrobów tytoniowych, ograniczenie dostępności tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł, ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących papierosy, a co za tym idzie-zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe oraz ograniczy liczbę zgonów.
Również w Polsce istnieje problem handlu papierosami z nielegalnego źródła. Z badań GATS (2009-2010) wynika, iż w sumie 8,5% osób palących codziennie, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła.

Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, ma przyjemność zaprosić Panie do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowanym w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka. ™”
Ideą Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród kobiet, a dzięki temu zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci.
W konkursie mogą brać udział młode mamy, kobiety planujące macierzyństwo oraz inne kobiety w wieku prokreacyjnym.
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 22 maja 2015 r.

Informacja o konkursie

Strona konkursu


Światowy Dzień Zdrowia 2015

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.
W 2015 roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji międzyrządowych.
Dzień ten obchodzony pod hasłem „Z pola na stół - uczyń jedzenie bezpiecznym” to okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerz konsumenta.


Żywność niepakowana - informacje, które muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu


Zgodnie z obowiązującym od 13.12.2014r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. UE L.2011. 304.18), a także obowiązującym od 09.01.2015r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych (Dz. U. 2015.29) w przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

Całość informacji

Rozporządzenia:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014 r.Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test


Krajowe Centrum ds. AIDS z okazji Święta Zakochanych - 14 lutego przygotowało akcję, która ma zachęcać młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Wykonanie takiego testu jest wyrazem troski o zdrowie - zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki.
Jednym z elementów tego świeta jest wzajemne wręczanie sobie upominków, dlatego Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało kartkę pocztową „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” z krótka informacją o testowaniu, która mozna wysłać wybranej osobie.

Karta pocztowa „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”

Podkładka pod kubek

Więcej informacji na stronie www.aids.gov.pl

      

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2014r.


Kampania medialna "Zaszczep w sobie chęć szczepienia"


Państwowa Inspekcja Sanitarna w roku 2015 rozpoczyna realizację kampanii społecznej „Zaszczep w sobie chęć szczepienia” w ramach Projektu Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego „Inspektora Sanitarnego Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły - zdrowa rodzina”.
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Szczepiąc się można wyeliminować wiele chorób zakaźnych, zmniejszając tym samym liczbę powikłań oraz zgonów z ich powodu.
W związku z tendencją do zmniejszenia się liczby osób poddających się szczepieniem ochronnym należy podjąć działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie zaufania do korzyści wynikających z profilaktyki chorób zakaźnych, głównie poprzez poddawanie się szczepieniom zgodnie z Programem Szczepień Ochronnym.

Ulotka PZH
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie szczepienia.gis.gov.pl oraz szczepienia.infoKampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowana jest w ramach Projektu KIK/68 Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.
Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.
Do pobrania:
Informacja prasowa o kampanii
broszura RODZINA
broszura CIĄŻA
ulotka RODZINA
ulotka CIĄŻA


Więcej informacji na stronach:
www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl
Pozostałe materiały wideo na kanale Głównego Inspektoratu Sanitarnego w serwisie Youtube

Szczepienie przeciwko grypie

Najskuteczniejszymi sposobami zapobiegania grypie i jej ewentualnym powikłaniom są szczepionki przeciwko grypie. ponieważ wirusy grypy mutują szczepienie powinno być powtarzane co sezon epidemiczny.
Zachęcamy do obejrzenia filmu na temat szczepienia przeciwko grypie i jego znaczenia dla zachowania zdrowia.Więcej informacji www.mz.gov.pl/grypa/

Informacja dla Punktów Szczepień
Roczne sprawozdanie z wykonawstwa szczepień MZ-54 za rok 2014

Wzór druku sprawozdania rocznego MZ-54 za rok 2014:

Druk MZ-54 w formacie pdf (do druku)

Druk MZ-54 w formacie doc (do wypełniania)

Druk należy wydrukować w formacie A3.

Termin składania sprawozdania rocznego Mz-54 od 02.01 - 09.01.2015r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Możliwość poboru druków Mz-54 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w terminie od 02.01.2015r.

Szkolenia w zakresie prewencji HCV

17.11.2014r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”, realizowanym w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.
Na stronie www.hcv.pzh.gov.pl dostępny będzie również program e-learningowy , gdzie będą umieszczane i aktualizowane materiały edukacyjno-szkoleniowe.
Dzięki e-learningowi każdy zainteresowany będzie mógł nie tylko zdobyć potrzebną wiedzę o HCV, niezbędną do bezpiecznego wykonywania codziennych czynności w pracy, ale także przejść test i otrzymać certyfikat. Zaś lekarze i pielęgniarki będą mieli możliwość otrzymania punktów edukacyjnych.
Więcej informacji


Kampania społeczna Jeden test. Dwa życia.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka.
Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV.
Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10 tygodniem ciąży oraz między 33 a 37 tygodniem.
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS.
W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec - wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Informacja prasowa


Materiały nt. wirusa Ebola do wykorzystania w placówkach opieki zdrowotnej

- Wykaz ośrodków wiodących przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola

- EVD definicja przypadku

- Gorączka Ebola informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych

- Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego PRM

- Schemat postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego

- Schemat postępowania dla personelu lecznictwa ambulatoryjnego (POZ, AOS, NŚPM)

- Schemat postępowania dla personelu izby przyjęć/SOR szpitala

- Schemat postępowania dla personelu portu lotniczego

- EVD mapaWytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach.
Wytyczne powstały na podstawie opracowania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny przygotowanego w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wytyczne określają wymagania oraz zakres prowadzonych badań jakości wody na pływalniach. Odnoszą się także do warunków sanitarno-higienicznych w tego rodzaju obiektach.
Wytyczne stanowią pomoc merytoryczną dla osób prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej przy podejmowaniu działań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania pływalni, zagwarantowania właściwej jakości wody w tych obiektach i zapewnienia użytkownikom bezpiecznej kąpieli.
Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno higienicznych na pływalniach


Zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci i młodzieży

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszosze zostało Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

WSZAWICA - PEDICULOSIS

Wszy powodują powstawanie zmian skórnych. Po ukąszeniach stawonogów pojawiają się zwykle niewielkie grudki obrzękowe silnie swędzące szczególnie na linii włosów i za uszami. Na skutek drapania powstają liczne przeczosy (ślady zadrapań), nadżerki pokryte strupami. Często dochodzi do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry. Możliwe są także zakażenia bez współistniejącego świądu, a pasożyty odkrywa się przypadkowo, czesząc czy myjąc głowę. Gnidy łatwo odróżnić od łupieżu, ponieważ są silnie przyklejone do włosa.

Wojewódzka Konferencja „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem.”

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na Wojewódzką Konferencję pt. „Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozumiem”, która odbędzie się 22 października 2014 roku w Chorzowskie Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3.
Konferencja jest realizowana w ramach Kampanii Społecznej Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który współfinansowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konferencja jest skierowana do nauczycieli, animatorów pracy z dziećmi i młodzieżą, pedagogów, wychowawców, opiekunów, pielęgniarek higieny szkolnej, koordynatorów szkolnych i powiatowych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz partnerów projektu.
Program konferencji oraz rejestracja elekroniczna na stronach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.


Ostrzeżenie GIS dotyczące kolejnego ujawnienia metanolu w Republice Czeskiej


Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.
W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć. Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Treść komunikatu dostępna jest na stronie GIS

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2014r.


Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)


Jak co roku w dniu 28 lipca będzie obchodzony Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW).
W dniu tym odbędzie się akcja bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV.
Akcja zorganizowana jest przez Fundację Gwiazda Nadziei w kilku punkatach na terenie Katowic.

Adresy punktów


Ważne dla podróżujących - zakażenia koronawirusem MERS-COV

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) należy do tej samej grupy co wirus SARS, który był czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowań na zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) na przełomie 2002 i 2003 roku (8422 przypadki, w tym 916 śmiertelnych).
Pierwsze dwa przypadki zakażeń MERS-CoV zgłoszone zostały przez WHO we wrześniu 2012 r. i dotyczyły obywatela Kataru i obywatela Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z danymi ECDC na dzień 22 maja 2014 r. całkowita liczba przypadków zakażeń wywołanych MERS-CoV na świecie wynosiła 665, w tym 205 przypadków śmiertelnych.
Jak dotąd większość zachorowań wystąpiła na terenie Bliskiego Wschodu lub są one bezpośrednio powiązane z osobami, u których do zakażenia doszło na terenie Bliskiego Wschodu (włączając w to także wszystkie przypadki zdiagnozowane na terenie państw Unii Europejskiej).
Za kraje Półwyspu Arabskiego, na terenie których wystąpiła lokalna transmisja uznaje się: Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordanię, Kuwejt, Liban, Oman, Katar i Jemen.

Zalecenia dla osób podróżujących z krajów Unii Europejskiej do krajów Półwyspu Arabskiego wydane przez ECDC

Inne źródła informacji:

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) (j.angielski)
Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) (j.angielski)
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) (j.angielski)DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

Do pobrania materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji na temat szkodliwych skutków zażywania tzw. dopalaczy można znaleźć na stronach:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Raport GIS w sprawie środków zastępczych - 3 lata zwalczania dopalaczy w Polsce
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS


Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2014

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Cel tegorocznej kampanii jest ambitny - zgodnie z założeniami Ramowej Konwencji o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, WHO pragnie przekonać rządy poszczególnych państw do podwyższania akcyzy do poziomu, który docelowo zmniejszyłby konsumpcję wyrobów tytoniowych.
WHO liczy w tym zakresie również na wsparcie zarówno ze strony poszczególnych osób jak i organizacji społecznych, które mogą przekonać rządy swoich krajów o słuszności takiego kroku.

Informacja

Notatka prasowa


Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy „Stres w pracy? Nie, dziękuję !”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że rozpoczęła się polska edycja kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

Plakat

Ulotka

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza do składania wniosków w ramach 12 edycji EUROPEJSKIEGO KONKURSU DOBRYCH PRAKTYK w zakresie bezpieczeństwa pracy, przypadającej na lata 2014-2015.
Celem konkursu jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz korzyści z ich stosowania. Europejski Konkurs Dobrych Praktyk w 2014-2015 ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw lub organizacji aktywnie zarządzających stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.
Nagrody za najlepsze rozwiązania zostaną przyznane zarówno menedżerom, jak i przedstawicielom pracowników nagrodzonej organizacji.

Ulotka konkursu


Postępowanie w przypadku wystąpienia zawszawienia i/lub zakażenia świerzbowcem w podmiotach leczniczych lub placówkach sektora pomocy społecznej

Rekomendacje Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zawszawienia i/ lub zakażenia świerzbowcem w podmiotach leczniczych lub placówkach sektora pomocy społecznej

Informacje w sprawie epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei i krajach sąsiadujących

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej

Informacja dla podróżujących

Więcej informacji dla osób podróżujących na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarmego

Światowy Dzień Zdrowia 7 Kwiecień 2014 - Choroby Wektorowe

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014.
Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.
W roku 2014 tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będą choroby przenoszone przez wektory.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na stronie WHO (j.angielski)

Szkolenie „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień”

W dniu 24.02.2014r, w Bielsku-Białej odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień” dla edukatorów szkolnych programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego głównym organizatorem był Główny Inspektorat Sanitarny.
Do realizacji I edycji programu w roku szkolnym 2013/2014 zgłosiło się 6 szkół ponadgimnazjalnych.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Treść komunikatu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Więcej informacji na stronach:


Ostrzeżenie !

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pod nazwą Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu.
Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarmego

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2013 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2013 r.Kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!”


Rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę! - inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) mającej na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców.
Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska.
„Czy Twoje dziecko trzyma formę?” to hasło nowej kampanii medialnej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę!.
Jej celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca rozpoczynająca się właśnie kampania.
      

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z poźn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II połrocze 2013r.


Kampania Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV


Z okazji Światowego Dnia AIDS, który obchodzimy co roku 1 grudnia, Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, inauguruje kampanię informacyjną Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV, która jest skierowana do środowisk medycznych, przede wszystkim zaś do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielegniarek i położnych, a przez te grupy zawodowe - do ogółu społeczeństwa.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej wpiera realizację kampanii

Informacja prasowa na temat kompanii.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest każdego roku w trzeci czwartek listopada - w tym roku przypada 21 listopada.
Ma on już ponad 30-letnią tradycję. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.Program Trzymaj Formę!


VIII edycja programu Trzymaj Formę ! w roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest pod hasłem Trzymaj Formę! Bądź aktywny i ma na celu podkreślenie roli aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu zdrowego stylu życia.
Istotne jest także, aby do działań programowych włączani zostali rodzice, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci.


Program Szczepień Ochronnych na rok 2014
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2013 poz. 43 ukazał się Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31.10.2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2014.Uwaga metanol !

Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Gdzie najczęściej występuje metanol:
 • w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
 • w płynach do spryskiwaczy
 • w denaturacie
 • w odmrażaczach do szyb
 • w rozpuszczalnikach
Materiały do pobrania:
Plakat Uwaga metanol zabija !
Ulotka wydana przez GIS oraz PARPA


Nowe rozporządzenie w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych

W dniu 26 lipca 2013 r. ukazało się Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej z dnia 10 lipca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 848).
Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia - 9 sierpnia 2013r. zostały zmienione druki obowiązujących formularzy wszelkich zgłoszeń dotyczących podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, które stanowią załącznik do ww. rozporządzenia.


Szkolenie dla kadry medycznej w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację na szkolenia skierowane do kadry medycznej, organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Zagadnienia realizowane w trakcie szkoleń będą dotyczyły wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem i zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacji pacjentów w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniach.
Szczegółowy program, regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego .


Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczono


Sprawozdanie z realizacji VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2012/2013


Zalania i podtopienia - niezbędne informacje

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego
Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia

Informacja dla podmiotów potencjalnie zainteresowamych eksportem do Japonii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w związku z naruszeniami standardów japońskich w produktach eksportowanych na rynek japoński przekazuje do wiadomości informację w zakresie stosowania dodatków do żywności w produktach przeznaczonych na rynek japoński.


Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym-Instytucją Realizującą.
Projekt będzie realizowany od 1 lipca br. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski


Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 22-27 kwietnia 2013 roku obchodzony będzie po raz ósmy Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week.

Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży zmniejszają zapadalność na choroby lub eliminują niektóre z nich.
 • Celem szczepień jest uzyskanie gwarancji, że wszyscy uczniowie oraz dzieci przebywające w żłobkach lub przedszkolach będą chronione przed chorobami zakaźnymi.
 • Rodzice nie powinni utrudniać realizacji rutynowych szczepień u dzieci.
 • Odpowiednie standardy zapewniają łatwy dostęp do szczepionek oraz podanie w trakcie jednej wizyty wszystkich dawek zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
 • Instytucje opieki zdrowotnej gwarantują kompleksowe monitorowanie bezpieczeństwa szczepień.


Wybierz życie-pierwszy krok

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 4 tys. kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 2 tys. umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 realizuje kolejną edycję programu edukacyjnego pt. "Wybierz Życie-pierwszy krok"
Cel główny programu to zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Nie poddaj się grypie!

Ulotki do pobrania:

Ulotka "Powiedz grypie STOP"

Ulotka "Nie poddaj się Grypie"

Ulotka "Nie taka grypa straszna"Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2012 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr. 61, poz. 417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu ocen okresowych (rocznych) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2012 r.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z kolejnymi przypadkami zgonów w Republice Czeskiej spowodowanych spożyciem alkoholu metylowegoTest na HIV. Test na odpowiedzialność.
1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Zakażenie wirusem HIV prowadzące w schyłkowym okresie do AIDS to epidemia XXI wieku, która może dotyczyć każdego bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny, światopogląd czy orientację seksualną. Według Raportu UNAIDS 2012 prawie 50% osób zakażonych HIV na świecie nie wie o fakcie swojego zakażenia.
        Epidemia HIV/AIDS pomimo wykorzystania najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej, wciąż stanowi duże wyzwanie dla zdrowia publicznego tak w Europie, jak i na pozostałych kontynentach.

Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb


Prezentujemy opracowaną w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ulotkę "Praktyczne wskazówki dla konsumentów ryb".
Ulotka zawiera informację na temat wartości odżywczych ryb oraz praktyczne wskazówki dotyczące zakupu świeżych ryb.Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z informacjami o licznych przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej

W związku z informacjami o licznych przypadkach śmiertelnych zatruć alkoholem metylowym na terenie Republiki Czeskiej, Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia (bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp.).


Na stronie Izby Celnej w Katowicach zamieszczone są szczegółowe informacje, w tym zdjęcia podrobionych wyrobów alkoholowych zawierających metanol, bez znaków czeskiej akcyzy oraz mapa miejsc, w których doszło do przypadków zatruć lub zgonów.

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczący zatruć alkoholem niewiadomego pochodzenia

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 roku dotycząca zakazu wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.09.2012 r.

Etykiety podejrzanych produktów wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

Numery i serie czeskich banderol akcyzowych które mogą być stosowane z naruszeniem przepisów prawa - informacja Ministerstwa Finansów RP.

Wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie decyzji GIS-PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012 roku dotyczącej wstrzymania obrotu napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 20% wyprodukowanego na terytorium Republiki Czeskiej

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego GIS-PR-073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 roku dotycząca uchylenia zakazu wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych powyżej 20 proc. pochodzących z Republiki Czeskiej

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce

Informacja Rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych w Polsce

Druki do pobrania

Na stronie Sekcji Oświaty Zdrowotnej dostępne są druki sprawozdań i ankiet dotyczących realizowanych programów zdrowotnych.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2012

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia 2012 Healthy Ageing - 7 kwietnia przebiegać będą pod hasłem "Więcej Zdrowia Więcej Życia".
Podejmowane działania poświęcone zostaną zagadnieniom starzenia się i zdrowia ludzi oraz roli i wkładu, jaki wnoszą do życia społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów osoby starsze, a jednocześnie zwrócenie uwagi na kwestie zdrowotne związane z wiekiem.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia wpiszą się także w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012.

Poradnik - opieka nad dziećmi do lat trzech

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) łagodzą dotychczas obowiązujące dla tych placówek wymogi techniczne, lokalowe i sanitarne.
Ma to pomóc w zakładaniu żłobków i innych placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi - a tym samym ułatwić młodym rodzicom powrót do pracy i godzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.
Publikujemy poradnik opracowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Zawiera on porady dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.

Odświeżamy nasze miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna realizację ogólnopolskiej edycji projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).
Projekt będzie realizowany od października 2011 r. do września 2013 r., a jego celem jest wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez wzmożenie nadzoru bieżącego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Strażników Miejskich odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowanie stref bezdymnych.
Celem projektu jest także wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową projektu są osoby dorosłe. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że po roku od znowelizowania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu znacznie zmniejszyło się ryzyko narażenia na dym tytoniowy m.in. w obiektach sportowych (spadek o 72 proc.), restauracjach (o 68 proc.), barach i pubach (o 49 proc.), zakładach pracy (o 37 proc.) oraz na przystankach i w obiektach komunikacji miejskiej (o 33 proc.). Poparcie dla obowiązującego prawa deklaruje 68 proc. palących i 84 proc. niepalących Polaków.
Partner akcji


Informacyjna kampania społeczna Bezpieczne miejsce pracy

Trwa kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach.
Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania została objęta honorowym partonatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Cele kampanii to zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed skutkami występowania tych zagrożeń.
Więcej informacji na temat kampani można znaleźć na stronach Centralnego Instytutu Ochrony PracyInformacje związane z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Niemczech Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej przypomina o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo.
Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnie umyta.
W związku z epidemią wywołaną przez E.coli wytwarzające toksynę Shiga (STEC) serotyp O104:H4 EFSA (European Food Safety Authority - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) zaleca konsumentom zaniechanie uprawy kiełków do konsumpcji własnej oraz spożywania kiełków i nasion na surowo.

Dodatkowe informacje:
Ulotka informacyjna Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności (wydana przez WHO)
Ulotka Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców (wydana przez WSSE Białystok)
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 lipca
Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec
Informacje dla lekarzy

Bieżące informacje można uzyskać na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (j. angielski)
Instytut Roberta Kocha - sytuacja epidemiologiczna w Niemczech (ang. niem.)

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Działania w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w 2011 roku zostały skierowane do ludzi młodych oraz do kobiet ciężarnych lub planujących ciążę. Prowadzona edukacja zachęca do wykonania testu w kierunku HIV.
Na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS mozna obejrzeć spoty promujące testowanie w kierunki HIV.

Nie ! Dla Meningokoków

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej przystąpiła do wojewódzkiej kampanii "Nie! Dla Meningokoków" realizowanej w 2011 r.
Celem kampanii jest przekazanie dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom i opiekunom podstawowych informacji dotyczących:
 • możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C,
 • podstawowych zasad profilaktyki,
 • utrwalenia podstawowych zasad higieny.
Materiały edukacyjne zostały dostarczone do 10 placówek szkolnych, które pilotażowo będą realizować temat profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C.
Pracownicy Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg programu jak również służą stałą pomocą szkolnym realizatorom programu.
Więcej informacji na stronie internetowej www.meningokoki.info.plChroń przed grypą siebie i innych

Zalecenia odnośnie postępowania, szczepienia i diagnostyki.
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych - ulotka, i plakat opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.Nagroda dla bielskiego przedszkola

Laureatem konkursu ogłoszonego w ramach Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas zostało Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej.

Stacja Zdrowia

Strona poświęcona jest prezentacji badań naukowych oraz innych działań z zakresu Zdrowia Publicznego koordynowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Można na niej znaleźć wyniki badania dotyczącego zwyczajów żywieniowych i zdrowotnych młodzieży z gimnazjów. Celem badania było dokonanie ewaluacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Dodbadań "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży" oraz

Profilaktyka przed Salmonellą

W naszym kraju bakterie Salmonella enterica (zwane też paleczkami paraduru ) są odpowiedzialne za większość zatruć pokarmowych. Bakterie te znajdują się głównie w mięsie i jego przetworach, drobiu, jajach i ich przetworach oraz w rybach, twarogach, serach twardych, miękkich i topionych, a nawet w sokach owocowych. Zakażona żywność niczym się nie różni od zdrowej . Do zakażenia naszego układu trawiennego wystarczy ok. 20 bakterii.

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania
OSH-1 arkusz INFO
OSH-2 Dzieci 5-6 letnie
OSH-3 Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3
OSH-4 Klasy 4-6
OSH-5 Ogólnoszkolne
OSH-6 Arkusz pytań do dyrektora


Zalecenia dotyczące postepowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC

Opracowane przez Panią Prof. dr hab. n. med. Walerię Hryniewicz Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej z Narodowego Instytutu Leków w warszawie, rekomendowane przez Ministra Zdrowia.

Kampania społeczna "Papierosy pożerają Cię żywcem"

16 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zainaugurowało pierwszą od wielu lat kampanię społeczną, która ma na celu przestrzec miliony polskich palaczy tytoniu przed poważnymi skutkami tego nałogu. Spoty telewizyjne emitowane w telewizjach ogólnopolskich i regionalnych pod hasłem "Papierosy pożerają Cię żywcem" i "Papierosy pożerają żywcem Ciebie i Twoje dzieci"

Bezpłatne, anonimowe testy w kierunku HIV

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem "Wspólnota" w Chorzowie, prowadzącym Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny ds. HIV/AIDS oraz Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, organizuje akcję bezpłatnego, anonimowego testowania w kierunku HIV.


Ogólnopolska Multimedialna Kampania Społeczna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS WRÓĆ BEZ HIV

W latach 2008 - 2009 Krajowe Centrum ds. AIDS wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną po raz kolejny organizuje multimedialną kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych.


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Cele główne programu :
 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


Lista rzeczoznawców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczona została lista rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych z terenu całego kraju.


więcej...