Home

Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu)
są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Ważne !
Wyniki badania w kierunku SARS-COV-2


Wynik swojego badania można sprawnić na Internetowym Koncie Pacjenta.
Informacja jak to zrobić tutaj
Po zalogowaniu informacja widoczna jest na górze strony.

Informacja z dnia 27.09.2020 roku, godzina 10:30
związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2
w Bielsku-Białej i powiecie bielskim


Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Bielsku-Białej i powiecie bielskim:
Liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną 367
Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem 22
liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym 34
Łączna liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni 862
Łączna liczba ozdrowieńców 731
Łączna liczba zgonów 38

Z racji zmian dotyczących raportowania w kolumnie "liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym PPIS na dzień raportu" wykazano osoby tylko pod nadzorem epidemiologicznym tym samym wyłączając osoby które przebywają na kwarantannie, izolacji oraz hospitalizacji.
Informacja z podziałem na gminy:
Raport za dzień 27.09.2020 z podziałem na gminy
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w woj. śląskim znajduje się na stronie internetowej WSSE w Katowicach
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce znajduje sie na stronie www.gov.pl/koronawirus

Data opublikowania: 27.09.2020

Bezpieczny powrót do szkół

Materiały przygowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny:
- wytyczne dla szkół i placówek
- wytyczne żłobki i przedszkola
- informacje dla rodziców i uczniów

Więcej informacji:
Strona MEN

Data opublikowania: 13.08.2020

Wibriozy zwięzłe kompendium wiedzy

Informacje o występowaniu, charakterystyce, objawach zachorowania, leczeniu i profilaktyce zakażeń powodowanych przez Vibrio vulnificus dla osób wypoczywających nad Morzem Bałtyckim.
W przypadku posiadania nawet niewielkich ran czy skaleczeń należy unikać kontaktu z wodą morską, szczególnie w okresach gorących, sprzyjających rozwojowi przecinkowców Vibrio. Przed wejściem do wody rany powinny zostać dokładnie zabezpieczone wodoszczelnym opatrunkiem.
Więcej informacji:
Wibriozy zwięzłe kompendium wiedzy dla społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia
Data opublikowania: 10.06.2020

Procedura przyjmowania interesantów

Możliwe jest już osobiste załatwienie spraw w PSSE w Bielsku-Białej po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Stacji (numery telefonów w zakładce kontakt).
Nadal zalecamy jednak, aby kontakt z PSSE odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP oraz adresów e-mail), telefonicznej, a także poprzez korespondencję tradycyjną.
Więcej informacji:
Procedura przyjmowania interesantów w PSSE w Bielsku-Białej w związku z wystąpieniem stanu epidemii covid-19
Data opublikowania: 08.06.2020

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami


Instrukcja określa wymagania higieniczno-sanitarne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury, przy zachowaniu zamierzonego, w szczególności wychowawczego, celu wypoczynku polegającego na minimalizacji udogodnień cywilizacyjnych i dbanie o środowisko naturalne.
Więcej informacji:
Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami Aneks w związku z epidemią COVID-19
Data opublikowania: 08.06.2020

Oferta pracy


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów, na stanowisko:
stażysty lub młodszego asystenta Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w Oddziale Nadzoru Sanitarnego.
Główne obowiązki:
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad placówkami oświatowymi, wychowawczymi i szkołami wyższymi na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego,
Zapraszamy do aplikowania!
Więcej informacji:
Szczegóły ogłoszenia
Data opublikowania: 12.05.2020

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.
Laboratoria właściwe do współpracy w związku z wykonywaniem testów PCR na obecność COVID-19 dla pomocników rolników:
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze
Gyncentrum Sp. z o.o., Laboratorium Medyczne GynCentrum, Sosnowiec
Więcej informacji:
Wytyczne GIS
Wykaz laboratoriów COVID

Data opublikowania: 19.05.2020, aktualizacja 25.05.2020

Koronawirus-odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania


Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań - jak funkcjonuje transport publiczny, do kiedy są kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko. Odpowiedzi na te i inne pytania zebrane w jednym miejscu, na bieżąco aktualizowane.
Więcej informacji:
Pytania i odpowiedzi

Data opublikowania: 14.05.2020

Systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne-zalecenia


Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Więcej informacji:
Treść zaleceń

Data opublikowania: 12.05.2020

Wytyczne dla ośrodków szkolenia kierowców


Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.2020 r. dotyczące określenia wytycznych dla ośrodków szkolenia kierowców.
Więcej informacji:
Wytyczne GIS

Data opublikowania: 08.05.2020

Komunikat o wznowieniu badań laboratoryjnych


Oddział Laboratoryjny wznawia z dniem 4.05.2020r przyjmowanie próbek do badań. Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa badania laboratoryjne będą realizowane wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Więcej informacji:
Komunikat w sprawie wznowienia badań

Data opublikowania: 30.04.2020

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3


W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, przedstawiamy szczegółowe wytyczne, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach.
Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców.
Więcej informacji:
Wytyczne
Otwarcie żłobków - pytania i odpowiedzi

Data opublikowania: 30.04.2020

Wytyczne dla branż

Od 4 maja otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane. Ministerstwo Rozwoju, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami branż, przygotowało wytyczne, które określają, w jaki sposób można bezpiecznie oferować usługi i z nich korzystać w okresie epidemii koronawirusa w Polsce. Wytyczne obejmują:
 • Hotele i miejsca noclegowe,
 • Biblioteki,
 • Rehabilitację,
 • Centra handlowe,
 • Sklepy meblowe i budowlane.
Więcej informacji:
Wytyczne dla poszczególnych branż
Data opublikowania: 30.04.2020

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Przedstawiamy szczegółowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego. ,które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Więcej informacji:
Wytyczne

Data opublikowania: 30.04.2020

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19


Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.
Więcej informacji:
Komunikat GIS

Data opublikowania: 17.04.2020

Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów


Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19.
Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).
Więcej informacji:
Informacja GIS

Data opublikowania: 17.04.2020

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej


Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy. Może to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.
Więcej informacji:
Wychodzisz z domu? Zasłoń usta i nos! Informacje ze strony gov.pl
Jak prawidłowo nałozyć i zdjąć maseczkę

Data opublikowania: 16.04.2020

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
Więcej informacji:
Treść wytycznych

Data opublikowania: 16.04.2020

Plakaty, ulotki i inne materiały dotyczące koronawirusa w wersji do druku


Koronawirus - plakaty informacyjne, plakaty dla szpitali i aptek, materiały dotyczące zasad kwarantanny i higieny rąk w wersji do druku dostępne na stronach gov.pl
Więcej informacji:
Materiały do pobrania

Data opublikowania: 07.04.2020

Mycia i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej


Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. (znak: B-BK-547-47/20), dotyczącą zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Więcej informacji:
Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Data opublikowania: 30.03.2020

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)


Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność -zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu
Więcej informacji:
Informacja na stronie GIS

Data opublikowania: 25.03.2020

Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem sars-cov-2


Definicja z dnia 22.03.2020 r.
Więcej informacji:
Tekst informacji na stronie GIS

Data opublikowania: 23.03.2020

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, na 30 dni od wydania komunikatu, tj. do 18 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji:
Tekst informacji na stronie GIS

Data opublikowania: 23.03.2020

Co trzeba wiedzieć o kwarantannie


Więcej informacji: Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna

Data opublikowania: 19.03.2020

Dane teleadresowe oddziałów zakaźnych w województwie śląskim

W województwie śląskim znajduje się 7 szpitali, w których zorganizowano oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne.

Więcej informacji: Dane teleadresowe oddziałów zakaźnych w województwie śląskim

Data opublikowania: 26.01.2020

Zalecenia Ministra Rozwoju dla przedsiębiorców i obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


Zalecenia dla przedsiębiorców
Zalecenia dla obiektów handlowych

Data opublikowania: 12.03.2020

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego


Pełna treść apelu GIS

Data opublikowania: 12.03.2020

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ


Pełna treść komunikatu GIS

Data opublikowania: 11.03.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów


Pełna treść informacji GIS

Data opublikowania: 11.03.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni:
Pełna treść informacji GIS
Informacja dla osób powracających z Chin, z Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (język polski)
Ulotka w innych językach: angielski włoski niemiecki ukraiński chiński
Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski koronawirusa SARS-CoV-2

Data opublikowania: 24.02.2020 Aktualizacja 02.03.2020

Aktualizacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z zachorowaniami wywołanych nowym typem koronawirusa (SARS-CoV-2)

Ostatnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących (Opracowano na podstawie danych ECDE oraz WHO):
Komunikat (nr 60) dla podróżujących, 31 marca 2020 r.
Komunikat (nr 58) dla podróżujących, 28 marca 2020 r.
Komunikat (nr 57) dla podróżujących, 26 marca 2020 r.
Komunikat (nr 56) dla podróżujących, 25 marca 2020 r.
Komunikat (nr 55) dla podróżujących, 24 marca 2020 r.
Komunikat (nr 54) dla podróżujących, 23 marca 2020 r.
Komunikat (nr 53) dla podróżujących, 20 marca 2020 r.
Komunikat (nr 51) dla podróżujących, 18 marca 2020 r.
Komunikat (nr 50) dla podróżujących, 17 marca 2020 r.
Komunikat (nr 48) dla podróżujących, 15 marca 2020 r.
Inne informacje i zalecenia:
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 - ZALECENIA (Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r.)
Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
COVID-19 - informacje. Przesyłki z Chin
Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) [18 lutego 2020 r.]
Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Aktualizacja na dzień 14 lutego 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że informacje na temat zachorowań wywołanych nowym typem koronawirusa pochodzącym z Chin (2019-nCov) są aktualizowane i dostępne na stronach:
Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Zakładka Aktualności)
Koronawirus: informacje i zalecenia na gov.pl/koronawirus
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC)
Media społecznościowe GIS: Facebook, Twitter
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Data opublikowania: 26.01.2020 Aktualizacja 27.03.2020


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2019 r.

Data opublikowania: 17.03.2020

Komunikat z dnia 28.02.2020r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku -Białej w sprawie jakości wody do spożycia produkowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie ul. Młyńska 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 21.11.2019, 15.01.2020, 17.02.2020 z obszaru zasilanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Kombest w Kaniowie, nie stwierdził stężenia chloroformu przekraczającego dopuszczalną wartość określoną w Rozporządzeniu-Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie, spełnia wymogi w/w rozporządzenia określające jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Treść komunikatu: Komunikat z dnia 28.02.2020

Data opublikowania: 28.02.2020

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików


W związku z występowaniem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne zostały ustalone następujące zasady informowania:
Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików na terenie miasta Bielska-Białej przyjmowane są przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego/PCZK, na podane poniżej numery telefonów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej - tel.: 33 496 01 80, tel. alarmowy: 604 574 718,
Wydział Zarządzania Kryzysowego w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tel.: 33 497 16 46,
Straż Miejska - całodobowo tel.: 986
Zgłoszenia można również kierować całodobowo, za pośrednictwem numeru tel.: 112

Więcej informacji: Ulotka "Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?"

Data opublikowania: 23.01.2020


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2019r.

Data opublikowania: 20.01.2020

Największa instytucja zdrowia publicznego

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna?
Jakie są cele tej państwowej instytucji?
Czemu warto znać jej kompetencje?
O tym dowiecie się Państwo oglądając poniższy film.
Data opublikowania: 18.12.2019

27 grudnia dniem wolnym od pracy w PSSE


Informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.11.2019 r,
dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna będzie pracować w sobotę, 14 grudnia 2019 r.

Data opublikowania: 03.12.2019

Komunikat z dnia 22.11.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
produkowanej przez Przedsiebiorstwo Komunalne Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku ze stwierdzeniem w próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie zawartości chloroformu przekraczającej dopuszczalną wartość określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294) stwierdza:
warunkową przydatność wody do spożycia na obszarze zasilanym w wodę pochodzącą z Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie, wyznaczając dopuszczalną wartość parametryczną dla chloroformu do 0,061 mg/l do dnia 29.02.2020 r.
Ocena ryzyka przeprowadzona na podstawie wyników badań stężenia chloroformu i sumy THM-ów w próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest Sp. z o.o. w Kaniowie od 2014 roku oraz na podstawie aktualnie dostępnej wiedzy na temat wpływu chloroformu na organizm ludzki, pozwoliła przyjąć, że stężenie chloroformu do wartości 0,061 mg/l w wodzie przeznaczonej do spożycia przez okres do dnia 29.02.2020 r. nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Treść komunikatu: Komunikat z dnia 22.11.2019
Komunikat z dnia 03.12.2019

Data opublikowania: 22.11.2019 Aktualizacja 03.12.2019


Zmiana przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY - TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.
Na podstawie nowych przepisów w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego od dnia 14 grudnia 2019 r. należy wypełnić i przesłać do wyznaczonego punktu kontroli granicznej BCP I część dokumentu CHED-D, co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem towaru do kontroli granicznej.
Dokument ten wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT.
W celu elektronicznego wypełnienia dokumentu CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: GIS
Data opublikowania: 18.11.2019


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2019r.

Data opublikowania: 22.07.2019

Bezpieczne wakacje 2019

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o konkursie pn. „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”, który ma na celu promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.
Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach reportażu w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiającego zrealizowany w okresie wakacyjnym, nieodpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Szczegóły dotyczące przedmiotu i zakresu konkursu znajdują się w Regulaminie.
Organizatorzy konkursu: Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Kurator Oświaty.
Konkurs trwa od 19 czerwca do 9 września 2019 r.


Więcej informacji:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie
Plakat
Data opublikowania: 19.06.2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 18.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wilamowice w Przedszkolu w Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że kolejne badania próbek wody pobranych z sieci wodociągowej Publicznego Przedszkola w Hecznarowicach przy ul. Stawowej 8 nie wykazały obecności bakterii grupy coli.
W związku z powyższym woda na terenie Gminy Wilamowice spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Treść komunikatu: Komunikat nr 2 z dnia 18.06.2019
Treść komunikatu: Komunikat nr 1 z dnia 13.06.2019

Data opublikowania: 13.06.2019 Aktualizacja 18.06.2019

Informacja dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące:
- produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego,
- dostawy bezpośrednie oraz
- Rolniczy Handel Detaliczny,
obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm).
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji i/lub obrotu.
Wniosek do pobrania na stronie: Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji podstawowej, dostaw bezpośrednich oraz Rolniczego Handlu Detalicznego muszą spełniać wymagania higieniczno-sanitarne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Przy wdrażaniu wymagań higieniczno-sanitarnych, pomocne mogą być "Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego" - dostępne na stronie: Baza Aktów Prawnych UE

Data opublikowania: 10.04.2019

Konkurs „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Media Support Group organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą” doceniając ogromne znaczenie szczepień, organizuje konkurs skierowany do nauczycieli „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia szczepień dla zdrowia publicznego i zdrowia jednostki oraz profilaktyki chorób zakaźnych.
Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie a także profilaktyki chorób zakaźnych.
Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień. Wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w formie elektronicznej (ebook), zaś autorzy 4 najciekawszych scenariuszy otrzymają nagrodę rzeczową w formie bonu o wartości 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: zaszczepsiewiedza.pl/konkurs

Data opublikowania: 19.03.2019


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018 r.

Data opublikowania: 06.03.2019


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2018r.

Data opublikowania: 24.01.2019

Kampania społeczna #mamczasrozmawiac

23 listopada 2018 roku rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii społecznej Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: #mamczasrozmawiac
Kampania ta jest kontynuacją kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS z 2017r. o tym samym tytule i - podobnie jak ona - jest oparta na idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i innych chorobach przenoszonych drogą płciową.
Listopadowa edycja kampanii kładzie przede wszystkim nacisk na dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania, w dniach 23-30 listopada 2018r. oraz 1 grudnia - podczas Światowego Dnia AIDS.
Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV, jak największej liczby osób.

Więcej informacji:
Strona kampanii
Dyżury w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania 23-30 listopada 2018 oraz 1 grudnia 2018
Wykaz punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych
Informacja prasowa
Plakat
Materiały audiowizualne
Data opublikowania: 23.11.2018

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim KONKURSIE DOBRYCH PRAKTYK zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Więcej informacji:
Strona CIOP
Data opublikowania: 26.09.2018

Jesienna akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09 - 28.09.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych.


Więcej informacji:
Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Data opublikowania: 14.09.2018

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych

Zadaniem Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy jest ustalanie, rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Działalność Komisji to ciągły proces poszerzania i weryfikacji wykazu dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w celu dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do polityki WE.
Najnowsze informacje dotyczące propozycji wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw przedstawione są w Komunikatach Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na propozycje wartości normatywów higienicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Więcej informacji:
Komunikaty Komisji

Data opublikowania: 30.07.2018


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2018r.

Data opublikowania: 18.07.2018

Światowy Dzień bez Tytoniu 2018

Jak co roku 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej partnerzy obchodzą Światowy Dzień bez Tytoniu. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdrowotne i inne zagrożenia związane z użyciem wyrobów tytoniowych oraz promowanie skutecznych strategii mających ograniczyć to użycie.
Temat przewodni tegorocznego Dnia bez Tytoniu to „Tytoń i choroby serca”.
Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:
 • W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi;
 • W ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu;
 • W ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc;
 • Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących;
 • W okresie 5-15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących;
 • Piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Więcej informacji:
Informacja WHO

Data opublikowania: 30.05.2018

Europejski Tydzień Szczepień 23-29 kwiecień 2018

Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Zapobiegaj. Chroń. Szczep.”
Szczepienia ochronne to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Realizacja obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych prowadzona jest w oparciu o rekomedacje Programu Szczepień Ochronnych (corocznie aktualizowany), zapewnia szczepionym bezpieczeństwo poprzez ochronę przed chorobami zakaźnymi.

Więcej informacji:
Europejski Tydzień Szczepień w serwisie WHO
Informacje o szczepieniach - Główny Inspektorat Sanitarny
Zaszczep w sobie chęć szczepienia - akcja informacyjna
Portal Szczepienia.info - informacje dotyczące szczepień
Plakat
Infografiki (odra, różyczka, odporność zbiorowiskowa)
Data opublikowania: 18.04.2018


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. , poz. 1261 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2017r.

Data opublikowania: 22.03.2018

Darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016) Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne! Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka - zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
Szczepienia obejmują dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.
Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.
Więcej informacji:
Strona Ministerstwa Zdrowia
Strona GIS
Plakat "Wiosna bez pneumokoków"
Data opublikowania: 14.03.2018

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 15.02.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 14.02.2018r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (ponadnormatywna zawartości manganu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi ul. Dolna 12, na Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie ul. Młyńska 20 oraz w sklepie Lewiatan w Bestwince ul. Witosa 14B oraz ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu i żelaza w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Ponowne badania próbek wody w ww. punktach wykazały jakość wody zgodną z warunkami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017r.
Data opublikowania: 15.02.2018 Aktualizacja: 05.03.2018


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2017r.

Data opublikowania: 22.01.2018

Materiały dotyczące wszawicy

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiały informacyjno-edukacyjne na temat wszawicy.

Więcej informacji:
Broszura (GIS)
Plakat (GIS)
Ulotka awers (GIS)
Ulotka rewers (GIS)

Data opublikowania: 24.11.2017

Materiały dotyczące profilaktyki WZW A

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej zamieszcza poniżej materiały informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji:
Aktualne informacje dotyczące zachorowań (WSSE Katowice)
Ulotka opracowana przez WSSE Katowice
Plakat (GIS)
Ulotka (GIS)

Data opublikowania: 24.10.2017

Program edukacyjny „Trzymaj Formę !” w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 jest realizowana kolejna XII edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę !” mającego na celu promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
VII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia realizowana w ramach tej edycji programu adresowana jest do szkół podstawowych (klasy VII) i gimnazjalnych (klasy II i III). Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.
Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży gimnazjalnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.
Szkoła zgłaszająca udział w konkursie proszona jest o rejestrację elektroniczną do dnia 3 listopada 2017r. na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wygenerowanego formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami rodziców) z odpowiednimi podpisami, datami i pieczęciami również do dnia 3 listopada 2017r. na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice

Więcej informacji:
Strona Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!
Strona Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
Regulamin i inne materiały do pobrania
Instrukcja rejestracji szkoły
Data opublikowania: 17.10.2017

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 02.10.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 25.09.2017r. stwierdzono jakość wody niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi( ponadnormatywna zawartości manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach, Szkole Podstawowej w Starej Wsi ul. Dolna 12 oraz w Ośrodku Zdrowia w Dankowicach ul. Św. Wojciecha 23).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje równie, że nie istnieją przekonywujące dowody o toksyczności manganu w wodzie do picia przeznaczonej dla ludzi.
Po przeprowadzeniu działań naprawczych zostaną przeprowadzone badania kontrolne.
Data opublikowania: 02.10.2017


Bardzo ważne!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że produkt Klin-Kler (data minimalnej trwałości 31.12.2020r. , nr partii 31-12-2020, Producent: Ekong International (UK) Ltd. Oxgate Lane Unit 5, Oxgate Centre London.NW2 7JA) dystrybuowany jako specyfik medycyny chińskiej jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia z uwagi na bardzo dużą zawartość ołowiu i rtęci, dlatego też nie może być zażywany.
Osoby które dotychczas zażywały ten produkt powinny zasięgnąć porady lekarza.

Data opublikowania: 29.08.2017

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 300C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Więcej informacji:
Ulotka Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas upałów
Ulotka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”
Infografika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”

Data opublikowania: 02.08.2017

Uwaga na barszcz Sosnowskiego !

Barszcz Sosnowskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on ogromne zagrożenie dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność.
Kontakt bezpośredni z jakąkolwiek częścią rośliny powoduje poparzenia skóry, które w przeciwieństwie do poparzeń termicznych, są bardziej bolesne, mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Także wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Biorąc pod uwagę fakt, że co roku wiele osób ulega poważnym poparzeniom tą rośliną, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć poparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z ww. rośliną.
Więcej informacji:
Broszura GIS
Monitoring barszczu Sosnowskiego
Data opublikowania: 23.06.2017


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) i § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2017r.

Data opublikowania: 26.07.2017

Akacja pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo ?”

Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.
Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca. Skóra bez tych uszkodzeń i zniszczeń wyglądałaby zdrowo i młodo. Zmiany skórne pod wpływem promieniowania UVA, czyli efekty fotostarzenia się nie są widoczne w krótkim odstępie czasu, powstają później.
Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, szczególnie sztuczne, może przyczynić się do powstania raka skóry w późniejszym wieku. Mechanizmy dowodzące tej zależności nie są do końca jasne, ale pewne jest, że skóra jest bardziej podatna na szkodliwe skutki promieniowania UV w okresie rozwojowym.
Nowotwory skóry stanowią ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych wykrywanych u ludzi. W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki, a liczba zgonów z powodu czerniaka wynosi 1,5 tys. osób rocznie.
Materiały do pobrania:
Plakat
Ulotka
Data opublikowania: 01.06.2017

DOPALACZE - WYPALACZE "ŚRODKI ZASTĘPCZE"

Do pobrania materiały opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach:
Plakat
Ulotka

Więcej informacji:
Dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Matariały edukacyjne na temat dopalaczy na stonie GIS

Data opublikowania: 01.06.2017

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Z dniem 31 marca 2017 roku zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia.
W podsumowaniu projektu została przygotowana publikacja „Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych” którą można znaleźć na stronie projektu. W publikacji opisano doświadczenia i osiągnięcia projektowe oraz zawarto wstępne rekomendacje w zakresie dalszych działań.
Więcej informacji:
Strona projektu
Strona kampanii społecznej projektu „HCV Jestem Świadom”
Materiały do pobrania:
Ulotki: „rekin” „pająk” „kobra”
Plany higieny: Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Salon tatuażu

Data opublikowania: 21.04.2017

Światowy Dzień Zdrowia 2017

Jak co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.
W tym roku poświęcony będzie tematowi depresji i obchodzony pod hasłem „Depresja - porozmawiajmy o niej” Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi i niezdolność do pracy.
Każdy może zachorować na depresję. Dlatego kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu ma wiek, płeć czy status społeczny. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
Więcej informacji:
Materiały na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
Strona GIS dotycząca obchodów Swiatowego Dnia Zdrowia 2017

Data opublikowania: 05.04.2017