Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja 2015

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu promocji zdrowia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Tematem tegorocznego dnia jest „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.
Głównymi celami Światowego Dnia bez Tytoniu w bieżącym roku są:
  • podniesienie świadomości dotyczącej szkodliwego wpływu nielegalnego obrotu tytoniem na zdrowie publiczne, ze względu na zwiększającą się dostępność i niskie ceny produktów z przemytu, zagrożona jest szczególnie młodzież oraz grupy ludzi o niskich dochodach,
  • pokazanie jak polityki zdrowotne dotyczące profilaktyki palenia tytoniu, takie jak wzrost podatku i cen, zastosowanie ostrzeżeń obrazkowych i innych środków, są determinowane przez nielegalny handel wyrobami tytoniowymi,
  • podkreślenie jakim źródłem wzbogacania się grup przestępczych jest nielegalny handel tytoniem,
  • promowanie ratyfikacji, przystąpienia i korzystania z Protokołu dotyczącego nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi przez wszystkich członków WHO FCTC, a także jego wcześniejsze wprowadzenie poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich stron.

Plakat tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu

Szacuje się, iż nielegalny rynek wyrobami tytoniowymi stanowi w Europie 6-10%. Biorąc pod uwagę dostępność ekonomiczną wyrobów tytoniowych, ograniczenie dostępności tanich papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł, ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących papierosy, a co za tym idzie-zmniejszy liczbę zachorowań na choroby odtytoniowe oraz ograniczy liczbę zgonów.
Również w Polsce istnieje problem handlu papierosami z nielegalnego źródła. Z badań GATS (2009-2010) wynika, iż w sumie 8,5% osób palących codziennie, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła. Zgodnie z przewidywaniami szacunki różnią się w zależności od zamieszkiwanego regionu kraju, przy czym najwyższe odsetki zanotowano w regionie wschodnim (15,5%) i północnym (13,0%). Są to tereny położone wzdłuż granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją, gdzie ceny papierosów są znacznie niższe niż w Polsce.