Rys historyczny służb sanitarno-epidemiologicznych w Bielsku Białej
Początki działalności stacji sanitarnych i przeciwepidemicznych w Bielsku-Białej datowane są na 1953 rok. Wtedy to, 1 stycznia 1953 roku powstała Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przejmując działalność po Miejskiej Kolumnie Sanitarno-Epidemiologicznej.

Powiatowa Kasa Chorych przy ulicy Hettwerowej (obecnie Broniewskiego) w Białej w 1935 r. Przed posesja stoi bialski fiakier.

Stacja uzyskała na swoje potrzeby część budynku po Powiatowej Kasie Chorych przy ulicy Marii Hettwertowej (obecnie ul. Broniewskiego 21).
Budynek ul. Broniewskiego 21 w latach sześćdziesiątych

Rok później-z chwilą wprowadzenia dekretu o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nastąpił pełny rozwój działalności nadzorowo-laboratoryjnej. Powstały pracownie: bakteriologiczna, higieny pracy, higieny komunalnej oraz higieny żywności i żywienia. W tym czasie dyrektorem stacji był dr med. Tadeusz Karolini (do 1956 r.).
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Olszówka w latach siedemdziesiątych

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Olszówki w roku 2003

Równolegle do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozwijała się w Mikuszowicach Śląskich Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, której zalążkiem była Kolumna Sanitarna zorganizowana przy Powiatowym Wydziale Zdrowia w Bielsku-Białej.
Od wrzesnia 1956 r. obowišzki dyrektora pełnił lek. med. Franciszek Zbozień. W grudniu 1958 r. został on mianowany na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna posiadała pracownie: higieny komunalnej, higieny żywności i żywienia oraz higieny pracy. Z dniem 1 lutego 1968 r. na stanowisko Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołany został lek. med. Leopold Richert.
Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadziła działalność na terenie miasta Bielska-Białej, natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na terenie powiatu bielsko-bialskiego, aż do momentu gdy w latach 70-tych nastąpiło połączenie tych placówek. Odtąd działały one pod szyldem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla miasta i powiatu Bielsko-Biała.
W 1975 roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju, Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej przekształcona została w Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Jako że Wojewódzka Stacja rozbudowywała swoje struktury, gruntownie wyremontowano i zmodernizowano główną siedzibę, wybudowano budynek na potrzeby laboratorium i nadzoru sanitarnego higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Zaadaptowano również budynek po Protezowni Stomatologicznej dla nowo tworzonego Oddziału Aparatury Specjalnej. Na stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powołany został lek. med. Leopold Richert.
Został odwołany z ze stanowiska PWIS od 01.07.1987 do 31.07.1989 r. W okresie tym funkcję PWIS w Bielsku-Białej pełnił lek. med. Dariusz Maciejewski.
Po przemianach 1989 roku na to stanowisko PWIS powrócił Leopold Richert. W tym okresie funkcję PTIS w Bielku-Białej sprawowali: lek. med. Tomasz Kasperski (1975-1978), lek. med. Leszek Stasiowski (1978-1982), lek. med. Artur Lekki (1982-2002).
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Broniewskiego 21 - widok obecny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej sprawowała nadzór nad 6 Stacjami Terenowymi: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Oświęcimiu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i Żywcu.
Od 1 stycznia 1999 roku po kolejnej reformie administracyjnej kraju Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej została przekształcona w Dział Zamiejscowy Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
W 2003 roku na bazie Działu Zamiejscowego powstała Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W tym samym roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej zmieniła siedzibę przenosząc się z ul. Olszówka 25 na ul. Broniewskiego 21 i przejmujac pozostałych pracowników Działu Zamiejscowego. Od lutego 2005 została zlikwidowana GSSE w Bielsku-Białej. Większość jej pracowników przejęła PSSE Bielsko-Biała.
Od 17.12.2002 r. do 05.02.2007 r. funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pełniła lek. med. Alicja Kawecka.
Od 06.02.2007 r. funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej pełni dr n. med. Jarosław Rutkiewicz.