Sekcja Oświaty Zdrowotnej
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza następujące działania prozdrowotne:

Programy edukacyjne:

 • "Trzymaj formę "
 • Ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce
 • Profilaktyka zakażeń miningokokowych
 • Profilaktyka chorób nowotworowych
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych
 • Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie wczesna diagnostyka astmy oskrzelowej adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców

Zrealizowane programy edukacyjne:

 • Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość - profilaktyka próchnicy zębów adresowany do uczniów klas II szkół podstawowych
 • Profilaktyka WZW typu A adresowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu
 • Zapobieganie HIV/AIDS adresowany do ogółu społeczeństwa
 • Różowa Wstążeczka profilaktyka raka piersi adresowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół gimnazjalnych
 • Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej stosowanie kwasu foliowego w celu zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej u noworodków adresowany do kobiet w wieku rozrodczym
 • Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie wczesna diagnostyka astmy oskrzelowej adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców
 • Stres pod Kontrolą zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież adresowany do uczniów klas maturalnych

Akcje prozdrowotne:


 • Światowy Dzień Zdrowia
 • Światowy Dzień Bez Tytoniu. Rzuć Palenie Razem z Nami.
W ramach prowadzonej działalności organizowane są szkolenia, udzielana jest pomoc organizacyjna, metodyczna i merytoryczna. Zabezpieczane są również dla potrzeb realizatorów pomoce dydaktyczne i materiały wydawnicze.

Rozdawnictwo materialow informacyjnych

Wlasny plakat do akcji

Wystawa

  Dokumenty do pobrania

Sprawozdanie z realizacji programu "SMAK ŻYCIA CZYLI DEBATA O DOPALACZACH" dla szkolnego koordynatora programu (dokument doc)
Sprawozdanie z realizacji programu "Podstępne WZW" (dokument doc)
Sprawozdanie z realizacji projektu "Klub Zdrowego Przedszkolaka" dla koordynatora placówki (dokument doc)
Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?" (dokument doc)
Sprawozdanie z realizacji programu "Wybierz życie-pierwszy krok" (dokument doc)
Zbiorczy kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" (dokument doc)
Sprawozdanie z realizacji programu "Znamię! Znam je?" w szkołach (dokument doc)