Realizacja projektu UE - Termomodernizacja budynków PSSE w Bielsku-Białej


Informacje o postępowaniach znajdują się na stronie projektu.

Przetargi

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Załącznik 1 Formularz ofertowy
     Załącznik 2 Oświadczenie
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia archiwalne

2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej w PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Zaproszenie - szczegóły
Formularz ofertowy (załącznik A)
Oświadczenie (załącznik B)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na na roboty remontowo-malarskie w PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21

Zaproszenie - ogłoszenie
Formularz ofertowy - Załącznik A
Oświadczenie - Załącznik B
Załącznik 1 - Zakres robót (przedmiar)
Załącznik 2 - Zakres robót (przedmiar)
Załącznik 3 - Zakres robót (przedmiar)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert o świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej w PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21

Zaproszenie - szczegóły
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: wycinki 7 szt. drzew, pielęgnacji 4 szt. drzew oraz nasadzeń 7 szt. drzew w PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21

Zaproszenie - szczegóły
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i pojemników plastikowych oraz probówek i korków plastikowych jednorazowego użytku

Zaproszenie - szczegóły
Pakiet I i II szczegóły
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Załącznik 1 Formularz ofertowy
     Załącznik 2 Oświadczenie
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę preparatów i materiałów ujętych w pakiecie laboratoryjnym

Zaproszenie - szczegóły
Pakiet laboratoryjny szczegóły
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej (powtórne)

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usług z zakresu medycyny pracy przez lekarzy uprawnionych, posiadających kwalifikacje do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie
     Załącznik 1
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej.

Zaproszenie - szczegóły
     Formularz ofertowy
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Załącznik 1 Formularz ofertowy
     Załącznik 2 Oświadczenie
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usług z zakresu medycyny pracy przez lekarzy uprawnionych, posiadających kwalifikacje do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie
     Załącznik 1
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie studium wykonalności dla zadania p.n. „Termomodernizacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej”

Zaproszenie
     Załącznik 1
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015

Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu osobowego

Zaproszenie
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Specyfikacja
     Załącznik 1
     Załącznik 2
     Formularz ofertowy (dokument doc)
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej.

Zaproszenie - szczegóły
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej (powtórne czerwiec 2015)

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń laboratoryjnych (czerwiec 2015)

Zaproszenie - szczegóły
Specyfikacje
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej (czerwiec 2015)

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego

Zaproszenie - szczegóły
     Załącznik 1 - formularz ofertowy
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Specyfikacja
     Załącznik 1
     Załącznik 2
     Wzór umowy (dokument doc)
     Formularz ofertowy (dokument doc)
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji drzwi wejściowych drewnianych, dębowych, zewnętrznych (wejściowe główne - 1 szt, wejściowe boczne - 2 szt)

Zaproszenie - szczegóły
Przedmiar robót
Załącznik 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz remont kominów

Zaproszenie - szczegóły
Załącznik 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla działek obejmujących rozbudowę cmentarza w Bystrej ul. Kościelna

Zaproszenie - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla działek obejmujących rozbudowę cmentarza w Bystrej ul. Kościelna
Załącznik 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szczepionek na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej (czerwiec 2014)

Zaproszenie - szczegóły
Zestawienie szczepionek
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż drzwi aluminiowych

Zaproszenie - szczegóły
Załączniki 1
Załącznik 2 - rysunek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2013

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w roku 2014

Zaproszenie - szczegóły
Załączniki 1 i 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Zaproszenie
     Specyfikacja
     Załącznik 1
     Załącznik 2
     Wzór umowy (dokument doc)
     Formularz ofertowy (dokument doc)
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (2)

Zaproszenie - remont pokrycia dachu , obróbek blacharskich i kominów na budynku B
Załącznik 1
Informacja o wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych

Zaproszenie - remont pokrycia dachu , obróbek blacharskich i kominów na budynku B
Załącznik 1
Informacja o wyniku postępowania

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Autoklaw Typ: ASVE Producent: Spółdzielnia Pracy Mechaników SMS Warszawa Rok produkcji: 1984 Nr fabryczny: 254

2012

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych

Zaproszenie - szczegóły
Załącznik 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zaproszenie - szczegóły
Załączniki 1 i 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę butelek sterylnych jednorazowych o pojemności 500 ml, z zawartością tiosiarczanu sodu oraz płytek Petriego sterylnych , z polistyrenu

Zaproszenie - szczegóły
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na Odbiór, transport i utylizację niebezpiecznych odpadów medycznych o kodzie 180103

Zaproszenie wraz z załącznikiem
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi archiwalne

2018

Dostawa odczynników 2018

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety(spakowane arkusze Excel i pliki Word)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja z otwarcia ofert
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017

Dostawa odczynników 2017

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety 26 sztuk (spakowane arkusze Excel i pliki Word)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja z otwarcia ofert
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016

Dostawa odczynników 2016

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety 20 sztuk (spakowane arkusze Excel i pliki Word)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku głównym obejmujących pomieszczenia nr 15, 29, 62, korytarze w przyziemiu i na II piętrze oraz remont ogrodzenia, bram wjazdowych i czap murków przy drodze wewnętrznej

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 7 kosztorys ofertowy część 1 - Roboty remontowo-malarskie w pomieszczeniach nr 29 i 62 oraz korytarzach piwnicy i II piętra w budynku głównym
     Załącznik 7 kosztorys ofertowy część 2 - Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach budynku głównego - pokój 15
     Załącznik 7 kosztorys ofertowy część 3 - Remont bram wjazdowych
     Załącznik 7 kosztorys ofertowy część 4 - Remont ogrodzenia terenu
     Załącznik 7 kosztorys ofertowy część 5 - Remont czap murków przy drodze wewnętrznej
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015

Dostawa odczynników 2015

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety 25 sztuk (spakowane arkusze Excel)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie remontu dachu na budynku głównym

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 7 Kosztorys ofertowy
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku głównym PSSE w Bielsku-Białej obejmujących pomieszczenia nr 5, 8, 24 oraz WC w piwnicy i na parterze oraz w budynku B pomieszczenie 62 i WC na piętrze

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy część 1 - pomieszczenie nr 24 budynek główny
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy część 2 - pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku B
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy część 3 - pomieszczenia nr 5 i 8 budynek główny
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy część 4 - pomieszczenia WC w piwnicy i na parterze budynku głównego
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014

Roboty remontowo-budowlane

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Załącznik 5 (dokument doc)
     Załącznik 6 (dokument doc)
     Załącznik 7 (dokument pdf)
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dokument pdf)
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa odczynników 2014

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety (spakowane arkusze Excel)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku A

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2013

Wymiana stolarki okiennej drewnianej oraz roboty remontowo-budowlane - 2013

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Załącznik 7 Przedmiar, kosztorys ofertowy
     Załącznik 8 Wymagania dla wymiany stolarki budowlanej
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa odczynników 2013

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety (spakowane arkusze Excel)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa Szczepionek

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załączniki 1 i 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Załącznik 5 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2012

Dostawa samochodu osobowego (2)

Ogłoszenie przetargowe
     Informacja o modyfikacji z dnia 16.11.2012 do wszystkich uczestników postępowania
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2012
     Załącznik 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia
     Zmodyfikowany Załącznik 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia z dnia 16.11.2012
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 - Umowa (dokument doc)
     Protokół zdawczo-odbiorczy (dokument doc)
     Załącznik 5 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Zmodyfikowany Załącznik 5 Formularz ofertowy (dokument doc) z dnia 16.11.2012
     Odpowiedzi na pytania
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa autoklawu laboratoryjnego

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 - Umowa (dokument doc)
     Załącznik 5 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa samochodu osobowego

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 - charakterystyka przedmiotu zamówienia
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 - Umowa (dokument doc)
     Protokół zdawczo-odbiorczy (dokument doc)
     Załącznik 5 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa Szczepionek

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załączniki 1 i 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Załącznik 5 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa odczynników

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Pakiety (spakowane arkusze Excel)
     Załącznik 1 (dokument doc)
     Załącznik 2 (dokument doc)
     Załącznik 3 (dokument doc)
     Załącznik 4 (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania oferentów
     Zbiorcze zestawienie ofert
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2011

Świadczenie usług porządkowych w budynkach PSSE

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 1
     Załącznik 2
     Wzór umowy (dokument doc)
     Wynik przetargu

Przetarg Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Ogłoszenie przetargowe
     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
     Załącznik 1 Formularz ofertowy (dokument doc)
     Załącznik 2 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków (dokument doc)
     Załącznik 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia (dokument doc)
     Załącznik 4 Wzór umowy (dokument doc)
     Załącznik 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
     Załącznik 6 Przedmiar, kosztorys ofertowy
     Załącznik 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (dokument doc)
     Załącznik 8 Wymagania dla wymiany stolarki budowlanej
     Załącznik 9 Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dokument doc)
     Odpowiedzi na pytania oferentów
     Wynik przetargu


Do przeglądania plików w formacie PDF potrzebny jest program Acrobat Reader dostępny na stronie Adobe.com